Interne Controle

Als directeur-grootaandeelhouder of algemeen directeur heeft u soms moeite om bepaalde werkzaamheden of controle uit handen te geven, delegeren is een kunst. Wanneer uw organisatie groeit, dan loopt u echter het risico de controle te verliezen door tijdgebrek. Door effectieve implementatie van interne controle maatregelen binnen uw organisatie, kunt u steunen op de werkzaamheden van anderen. Een parttime CFO of MKB controller van BincQ kan u ondersteunen bij het (her)inrichten van uw interne controle.

Administratieve organisatie onderdeel van interne controle

Een effectieve administratieve organisatie zorgt er voor dat de informatie binnen uw organisatie juist, volledig en tijdig wordt geregistreerd. Zo kunt u steunen op de managementinformatie die op deze informatie wordt gebaseerd. Als directeur-grootaandeelhouder of algemeen directeur is het essentieel om grip te behouden op uw organisatie. Effectief risico management en compliance zijn belangrijke gevolgen van goede interne controle.

BincQ kan u helpen met uw interne controle

Met de hulp van een parttime CFO of MKB controller van BincQ, kunt u als ondernemer blijven focussen op hetgeen wat u graag doet, namelijk ondernemen. Wij zorgen ervoor dat u grip heeft op uw bedrijfsprocessen en systemen.  Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij de volgende processen:
– Uw risico’s, processen en beheersmaatregelen in kaart worden gebracht.
– Uw interne controle en –beheersing op orde is.
– Uw administratieve organisatie kosten efficiënt is ingericht.
– Uw managementinformatie tijdig, juist en volledig is. Inclusief relevante KPI-succesfactoren.
– Uw kostenbeheersing optimaal is.
– Uw inzicht in uw onderneming optimaal is tegen zo laag mogelijk kosten.
– De kosten van uw accountant sterk worden teruggebracht.

Contact met BincQ

BincQ bestaat uit mkb controllers die als financieel manager en sparringpartner kunnen fungeren. U kunt bij ons terecht wanneer u een adviseur, financieel manager, sparring partner, MKB controller of parttime controller nodig heeft. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe uw interne controle en administratieve organisatie versterkt kan worden.